Lek. med. Katarzyna Ratkowska

Lekarz psychiatra – specjalista psychiatrii i psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu w nurcie psychodynamicznym. W 1993 ukończyła Akademię Medyczną w Bydgoszczy . Po studiach pracowała w Poradni Ogólnej, w oddziale neurologii, w oddziale rehabilitacji. Specjalizację z psychiatrii rozpoczęła w Bydgoszczy a kończyła w Warszawie . W jej trakcie uczestniczyła także  na stażach w Krakowie […]