lek.med. Anna Bilbin-Bukowska

O lek.med. Anna Bilbin-Bukowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku (2002r.)

Po stażu podyplomowym w Szpitalu Czerniakowskim (2002-2003), pracowała w Klinice Neurologii i Epileptologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, CMKP (2003-2004).

Od 2004r. pracuje w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, początkowo jako młodszy asystent , a od 2009r, po uzyskaniu tytułu specjalisty neurologa (wynik bardzo dobry), pełni stanowisko starszego asystenta.

Jest autorem artykułów z dziedziny chorób naczyniowych i zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
Od 2010r. w trakcie studiów doktoranckich w Wojskowym Instytucie Medycznym.