mgr Anna Bernatowska

mgr Anna Bernatowska

O mgr Anna Bernatowska

Przyczyny cierpienia i sposoby przeżywania go są różne, ale zawsze wiążą się z silnymi i często trudnymi stanami emocjonalnymi, które mają wpływ na sposób zachowania i relacje z innymi. Psychoterapia daje możliwość poukładania w sobie chaosu jaki niesie ze sobą każda trudniejsza chwila i kryzys, odnalezienia ich źródeł i nowych, lepszych sposobów radzenia sobie.

Pomagam osobom cierpiącym z powodów:
• depresji,
• lęków,
• obniżonego nastroju,
• stresu,
• zaburzeń nerwicowych,
• zaburzeń odżywiania się,
• braku satysfakcji w różnych obszarach życia,
• przeżywającym kryzysy, straty,
• trudności w relacjach z bliskimi,
• trudności wychowawczych.

Jestem psychoterapeutą, psychologiem i trenerem. Ukończyłam:
• Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim,
• Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
• Szkołę Trenerów przy Stowarzyszeniu OPTA,
• Studia podyplomowe „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej, oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Otwocku, od 2004r. pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Reprezentuję nurt psychoterapii integratywnej, korzystam z metod wypracowanych przez różne nurty psychoterapeutyczne, uznane za efektywne i dostosowuję je do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Swoją pracę superwizuję u Superwizora PTP mgr. Piotra Fijewskiego.

Psychoterapię indywidualną poprzedzają 3 spotkania o charakterze konsultacyjnym i diagnostycznym. Kończą się one ustaleniem najbardziej adekwatnej formy pomocy i zawarciem kontraktu terapeutycznego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w cyklu krótko, bądź długoterminowym w zależności od potrzeb pacjenta i zawartego kontraktu.

Sesja trwa 50 min.