Neurolog

Nasi lekarze

lek.med. Anna Bilbin-Bukowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku (2002r.) Po stażu podyplomowym w Szpitalu Czerniakowskim (2002-2003), pracowała w Klinice Neurologii i Epileptologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, CMKP (2003-2004). Od 2004r. pracuje w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, początkowo jako młodszy asystent , a od 2009r, po uzyskaniu tytułu specjalisty […]