Neonatolog - Strefa Zdrowia

Lekarz neonatolog zajmuje się rozpoznawaniem stanów patologicznych i ich leczeniem, począwszy od okresu urodzenia poprzez czas adaptacji malucha do samodzielnego życia. Monitoruje wszystkie parametry życiowe noworodka (m.in. bicie serca, oddech, aktywność ruchową) w celu wychwycenia ewentualnych patologii. U wcześniaków neonatolog czuwa nad tym, aby nie doszło do powikłań związanych z niedojrzałością układów narządowych i aby dzieci mogły się rozwijać właściwie, tak jak rówieśnicy.

Na konsultację do neonatologa zapraszamy, gdy zauważą Państwo u noworodka niepokojące objawy m.in.:

 • mała aktywność ruchowa noworodka,
 • brak apetytu,
 • brak reakcji na bodźce z zewnątrz (głos, dotyk),
 • brak fizjologicznych odruchów typowych dla okresu noworodkowego,
 • podejrzenie o niedosłuch lub niedowidzenie,
 • nieprawidłowo wykształcone narządy płciowe,
 • bezdechy,
 • zaburzenia oddychania (duszność),
 • drgawki,
 • urazy okołoporodowe,
 • zakażenia wrodzone i nabyte,
 • żółtaczki patologiczne,
 • nadmierna senność,
 • uporczywe biegunki lub zaparcia,
 • obrzęki,
 • zmiany skórne,
 • wysypki.