dr n.med Anna Malinowska

O dr n.med Anna Malinowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studia ukończyła w 1997 roku. Bezpośrednio po zakończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Klinice Endokrynologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie i pracuje tam do chwili obecnej. W 2006 roku zdobyła specjalizację w dziedzinie pediatrii, a w 2010 w dziedzinie endokrynologii. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Brała czynny udział w wielu konferencjach endokrynologicznych European Society for Paediatric Endocrinology, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. W endokrynologii pediatrycznej zajmuje się autoimmunologicznymi zespołami wielogruczołowymi oraz zaburzeniami wzrastania.

Tel: 698 046 006 | 22 490 40 28