Neurolog - Strefa Zdrowia

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego.  Neurolog zajmuje się głównie schorzeniami, w których podłożem jest określony proces uszkadzający układ nerwowy. Najczęstsze schorzenia układu nerwowego to: (np. guzy śródczaszkowe, zapalenie opon mózgowych, stwardnienie rozsiane, zapalenie tętnicy skroniowej, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne). Leczy zarówno ośrodkowy jak i obwodowy układ nerwowy (tu zapalenia nerwów, zapalenia korzonków nerwowych, bóle kręgosłupa).

Objawy neurologiczne:

 • bóle
 • zaburzenia czucia
 • zaburzenia czynności ruchowych (osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej)
 • zaburzenia przytomności, omdlenia
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia słuchu (ubytki słuchu, szumy)
 • zaburzenia widzenia (ubytki pola widzenia, podwójne widzenie)
 • zawroty głowy
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia zwieraczy (zaburzenia w oddawaniu moczu, stolca)

Choroby neurologiczne:

 • padaczka, omdlenia
 • migrena i inne bóle głowy
 • rwa kulszowa, barkowa i inne schorzenia kręgosłupa
 • udary mózgu niedokrwienne, krwotoki mózgowe i zaburzenia krążenia mózgowego
 • stany po urazach mózgu
 • guzy mózgu
 • stany po zapaleniach mózgu, rdzenia, opon mózgowo rdzeniowych
 • stwardnienie rozsiane
 • choroby otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • choroby zwyrodnieniowe (choroby Parkinsona, Huntingtona, Wilsona)
 • miastenia, miopatie, miotonia
 • polineuropatie