Neurolog dziecięcy

Psycholog dziecięcy zajmuje się nie tylko ciężkimi klinicznymi „przypadkami”. Jest często osobą, która z pozoru bardzo trudne sytuacje rodzinne pokaże z innej perspektywy – z perspektywy potrzeb rozwojowych i możliwości dziecka i rodziców. Dzięki temu zachowania poszczególnych członków rodziny mogą stać się bardziej zrozumiałe i akceptowalne, a codzienne relacje w rodzinie bardziej satysfakcjonujące.

Wizyta u psychologa dziecięcego jest wskazana w celu uzyskania pomocy dziecku mającemu problemy związane z:

 • trudnościami w szkole
 • trudnościami w relacjach rówieśniczych
 • zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi
 • konfliktami rodzinnymi
 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzeniami nastroju (depresja)
 • zaburzeniami lękowymi i fobiami
 • zaburzeniami stresu pourazowego
dr Justyna Korzeniewska

dr n. hum. Justyna Korzeniewska

Pracuje w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie pomocą dzieciom ciężko chorym i niepełnosprawnym, w tym niewidomym, niesłyszącym, głuchoniewidomym, niepełnosprawnym intelektualnie, z zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi (neurofibromatoza, stwardnienie guzowate, padaczka) oraz chorobami przewlekłymi. Konsultacje psychologiczne obejmują: – ocenę możliwości rozwojowych dziecka; – ocenę funkcjonowania emocjonalnego dziecka; – prognozę […]

mgr Joanna Kłyszejko

Psycholog (ukończone studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna). Od 2003 r pracuje w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego po wiek gimnazjalny. Centrum Medycznym Strefa zdrowia zajmuje się: oceną rozwoju psychoruchowego dziecka do lat 3, […]