dr n. med. Małgorzata Tomyn-Drabik

dr n. med. Małgorzata Tomyn-Drabik

O dr n. med. Małgorzata Tomyn-Drabik

est absolwentką AM w Krakowie; doktorat pt. ”Diagnostyka kliniczna i echokardiograficzna guzów serca u dzieci” obroniła w 2001r., a specjalizację w zakresie kardiologii ukończyła w 2002 roku.

Od 1990 roku zajmuje się kardiologią dziecięcą, pracując w Pracowni Echokardiografii Centrum Zdrowia Dziecka. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w echokardiograficznym monitorowaniu interwencyjnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Posiada certyfikat z echokardiografii dziecięcej.

Odbyła staże zagraniczne w zakresie badań echokardiograficznych, zwłaszcza badania przezprzełykowego w Medizinische Hochschule Hannower i w Londynie. Jest autorką i współautorką licznych doniesień w zakresie kardiologii dziecięcej, a zwłaszcza badań echokardiograficznych u dzieci, w kraju i za granicą, a także autorką rozdziału w podręczniku „Kardiologia dziecięca”.