lek.med. Iwona Terczyńska

lek.med. Iwona Terczyńska – Urlop Naukowy

O lek.med. Iwona Terczyńska – Urlop Naukowy

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie – 1991r
Posiada specjalizacje z zakresu : pediatria, neurologia dziecięca , elektroencefalografia kliniczna
Do 1997 r pracowała w szpitalu św Ludwika w Krakowie
Od 1998 jest starszym asystentem w Instytucie Matki i Dziecka Kliniki Neurologii , pracuje jako konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka , współpracuje z oddziałami noworodkowymi warszawskich szpitali na Żelaznej i Karowej oraz Interwencyjną Placówką Opiekuńczą w Otwocku
Szczególne zainteresowania zawodowe : neurologia noworodka, elektroecnefalografia wieku rozwojowego, diagnostyka zespołów padaczkowych uwarunkowanych genetycznie.